Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2013

poisoonx3
2192 5f8d
Reposted fromclitoris clitoris
poisoonx3
2485 851c
Reposted fromthesmajl thesmajl
poisoonx3
Dzisiaj podobno najbardziej depresyjny poniedziałek w roku
— W.
Reposted fromkomorra komorra
poisoonx3
2550 bc00 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo
poisoonx3
2586 8d91
Reposted fromreakcjaupozorowana reakcjaupozorowana
poisoonx3
2666 dc5f
Reposted frompolkadotpinksocks polkadotpinksocks
poisoonx3
2722 5ffc 500
Reposted fromyolo28 yolo28
poisoonx3
2729 f15d
Reposted fromusmieeech usmieeech
poisoonx3
2750 02ba 500
Reposted from00wildstrawberry 00wildstrawberry
poisoonx3

"Szczęście nie jest przecież stanem wiecznym. Zresztą też i nie okresowym. Szczęście to po prostu taki skurcz serca, którego doznaje się czasami, kiedy człowieka przepełnia taka radość, że wprost trudno ją znieść. Znika równie szybko jak się pojawia. I nie ma go, dopóki nie nadejdzie znowu, by sprawić, że człowiek uzna życie za najwspanialszy dar."

— Margit Sandemo
Reposted fromSoulScream SoulScream
poisoonx3

January 20 2013

poisoonx3
6746 1a10 500
Reposted fromcurarara curarara
poisoonx3
6752 9a79 500
Noise Tales trust each other.
via facebook.com/TrustMeGroup
Reposted fromnoisetales noisetales
poisoonx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl